10.11.2018 12:30 - 13:00 · Tietovarikko · Educational institutions

Ultra ‒ Tutkimus- ja testausajoneuvojen tekniikka

Ultra-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan nelipyöräinen, nelivetoinen maalla kulkevan ajoneuvo tutkimus- ja testauskäyttöön. Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten yritysten sekä näitä palvelevien suunnittelijoiden ja TKI-toimijoiden kyvykkyyttä suunnitella ja valmistaa järjestelmätason tuotteita yhteistyönä yksittäisten komponenttien sijaan.

Ajoneuvo toimii hybridivoimanlähteellä ja sen runko koostuu erikoislujista, ohuista teräslevykennorakenteista. Lisäksi ajoneuvon runkorakenne varustetaan tarvittavalla anturoinnilla, jotta siihen kohdistuvia voimia voidaan mitata sekä kuljettajan toiminta- ja ajotapaa seurata. Kerättävä seurantatieto siirtyy langattomana ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan, jota analysoidaan ja hyödynnetään kehittämistyössä. Kokeellinen tutkimus luo uutta tietoa järjestelmätuotteiden suunnittelusta, testauksesta ja valmistusmenetelmistä

  • Aika: 10.11.2018 12:30 - 13:00
  • Paikka: Tietovarikko
  • Esiintyjät: Aimo Karjalainen