Skip to content

Sähkö- ja hybridiauton korjaaminen vaatii uutta osaamista

Ladattavista hybridiautoista (PHEV) ja täyssähköautoista (BEV) koostuva sähköajoneuvokanta jatkaa vahvaa kasvuaan. Kanta on tuplaantunut vuosittain jo lähes kymmenen vuoden ajan. Vaikka uusien ajoneuvojen rekisteröintimäärät ovat tänä vuonna hetkellisesti notkahtaneet, sähköajoneuvokanta kasvaa voimakkaasti tämänkin vuoden aikana.

Sähköautojen yleistymiseen vaikuttaa sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuminen että tarjolla olevien mallien lisääntyminen. Tämän vuoden aikana markkinoille tulee lähes sata uutta sähköistä ajoneuvomallia. Kotona ladatulla sähköllä ajettu kilometri maksaa noin kolmasosan bensiinillä tai dieselillä ajettuun kilometriin nähden.

Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen

Vuoden 2018 lopussa markkinoilla oli 60 sähköistä ajoneuvomallia. Tämän vuoden lopussa niitä on jo noin 180. Tiukat EU:n keskipäästötavoitteet ja niihin ohjaavat sanktiot pakottavat ajoneuvovalmistajat tuomaan myyntiin pienten keskipäästöjen ladattavia hybridiajoneuvoja.

Koska keskipäästöön lasketaan valmistajakohtaisesti 95 % markkinoille saatetuista ajoneuvoista, ei riitä, että pienipäästöisiä ajoneuvoja tulee tarjolle, vaan niitä pitää saada myös liikenteeseen. Sen lisäksi valmistaja saa ns. superhyvityksen malleista, joiden NEDC-hiilidioksidipäästö on alle 50 g/km.

Korkeajänniteajoneuvot pian päivittäinen vieras korjaamoilla

Suomen 2,7 miljoonasta ajoneuvosta korkeajänniteajoneuvoja on jo lähes 100 000 kappaletta, jos lasketaan yhteen ladattavat sähköiset ajoneuvot sekä korkeajännitesähköjärjestelmällä ilman ulkoista latausmahdollisuutta varustetut täyshybridit (HEV). Korkeajännitteisistä täyshybrideistä yleisimmät ovat Toyotan hybridejä. Korkeajänniteajoneuvo onkin lähes päivittäinen vieras autokorjaamolla.

Huoltaminen vaatii tietoisuutta – ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen

Korkeajännitejärjestelmällisen ajoneuvon huolto vaatii autoalan sähköturvallisuuskoulutettua asentajaa. Koulutus opettaa tunnistamaan vaarallisia jännitteitä sisältävät ajoneuvot ja vaarallisten jännitteiden sijainnit.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus antaa siis valmiudet tietää, mitä ajoneuvolle saa tehdä ja mitä ei. Koulutuksen jälkeen osaa suorittaa perinteisiä huolto- ja korjaustöitä vaarantamatta itseään ja tietää milloin on turvallista luovuttaa ajoneuvo asiakkaalle.

Sähköauton korjaaminen vaatii uutta ja erilaista osaamista

Sähkötyöturvallisuuskoulutus ei anna valmiuksia ajoneuvon jännitteettömäksi tekemiseen tai korkeajännitejärjestelmään liittyviin korjauksiin. Peruslähtökohta on, että mekaanikko on riittävän perehtynyt ja hänellä on valmistajan merkkikohtaiset ohjeet, joita hän osaa myös käyttää. Aika usein vianetsintä tai korjaaminen vaatii enemmän päättelyä ja soveltamista auton kuntoon saamiseen.

Merkkikohtaiset ohjeetkaan eivät auta kaikkien mahdollisten vikojen korjaamisessa. Tämän moni tietää jo perinteistenkin järjestelmien korjausohjeista. Korkeajännitejärjestelmässä – kuten muissakin vianetsinnöissä – oleellista on osaaminen. Osaaminen tulee koulutuksen ja kokemuksen myötä. Järjestelmien hengenvaarallisuus erottaa korkeajännitejärjestelmän parissa työskentelyn perinteisestä vianetsinnästä.

Mekaanikko vastaa auton turvallisuudesta

Perinteisissäkin korjaustöissä voi tulla tilanteita, jossa korkeajännitekomponentti tai siihen liittyviä johtimia joudutaan irrottamaan. Pitää osata sekä toimia että varmistaa ajoneuvon turvallisuus myös auton käyttäjälle.

Korjaamo voi aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaraa itselleen tai asiakkaalle. Joskus on parempi nostaa ajoissa kädet pystyyn ja tukeutua korkeajännitejärjestelmien korjaukseen erikoistuneisiin korjaamoihin. Kukaan ei halua omalletunnolleen toisen omaisuuden tuhoutumista tai jonkun kuolemaa. Loppukädessä auton turvallisuudesta vastaa korjaamon toimitusjohtaja.

Korjaamon tie korkeajännitekorjauksiin – Koulutus ja tekninen tuki

Korjaamon tulee ymmärtää koulutuksen merkitys osaamisen kasvattamisessa. Se on vahvasti myös turvallisuusteko. Vaikka koulutusta ja osaamista kertyy, olennaista on, että ammattitaitoisimmallekin mekaanikolle löytyy taho, johon voi tarvittaessa tukeutua.

Korkeajännitejärjestelmiin liittyvät työt ovat kuitenkin vielä niin harvinaisia, että kokemus karttuu hitaasti. Sen vuoksi ammattitaitoinen tekninen palvelu, joka työskentelee näiden asioiden parissa päivittäin, on entistä arvokkaampi apu korjaamolle. Sen kautta saa asiantuntija-apua niin menetelmiin, mittauksiin kuin tarvittaviin välineisiinkin.

Kirjoittaja
Juha Seppälä
Liiketoiminnan kehitysjohtaja – Örum Oy Ab